วิธีการสั่งคอนกรีต


*ควรจองคอนกรีตก่อนล่วงหน้า1-2วัน เพื่อที่จะสามารถจัดคิวเวลาได้

*บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้เฉพาะที่ลูกค้าชำระเงินแล้วเท่านั้น

*ลูกค้าโครงการใหญ่ใช้คอนกรีตเป็นจำนวนมาก สามารถขอราคาและเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษ

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อขอส่วนลดราคาคอนกรีต


Visitors: 157,429