ผลิตใหม่ เต็มคิว สดจากโรงงานทุกคิว
ใช้ปูนซิเมนต์เป็นส่วนผสม 100% ไม่ผสมเถ้าลอย ได้คุณภาพ


Visitors: 269,883