หลักการทำงานของซีเมนต์

คอนกรีตกับปฏิกิริยาเคมี

    เป็นที่ทราบกันดีว่า ปูนซีเมนต์ หรือ cement นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของคอนกรีต 
ในการผสมคอนกรีตนั้น เราใช้ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในการผสมคอนกรีต ซึ่งเมื่อซีเมนต์ผสมกับน้ำ จะเกิดเป็นของเหลวที่มีความหนืด หรือเรียกว่า "เพสต์(Paste)" ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานมวลรวมหรือ "อะกรีเกรต" เข้าไว้ด้วยกัน เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า เพสต์จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลว เป็นของแข็ง เพื่อยึด "อะกรีเกรต(Aggrerate)" เข้าไว้ด้วยกัน 
   
   การที่ "เพสต์" สามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งได้นั้น ก็อันเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ที่เรียกว่า "ไฮเดรชั่น" คือ น้ำเข้าไปทำปฏิกริยากับซีเมนต์แล้วเกิดการสร้าง สารชนิดใหม่ขึ้นมา สารชนิดใหม่คือ Calcium Silicate Hydrate และ Calcium Hydroxide 
เมื่อมีการสร้างพันธะทางเคมีขึ้นมาใหม่ จะเกิดการคายความร้อนขึ้นมาจากกระบวนการ ไฮเดรชั่นนี้ ซึ่งเราจะสั่งเกตได้ว่า เมื่อปล่อยให้คอนกรีตใกล้จะแข็งตัว จะรู้สึกว่าคอนกรีตนั้นค่อนข้างร้อน อันเนื่องจากกระบวนการคลายความร้อนของ ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นนั่นเอง
   
   Calcium Silicate Hydrate เป็นตัวหลักในการให้กำลังกับคอนกรีต ส่วน Calcium Hydroxide เป็นผลที่ได้จากปฏิกริยา ไฮเดรชั่น ทำให้คอนกรีตมีความเป็นด่างอย่างมาก มีค่า PH สูงถึง 12.5 ทีเดียว ส่งผลทำให้ เหล็กที่ถูกคอนกรีตห่อหุ้มนั้น ไม่เกิดสนิมนั่นเอง
 
 
เกร็ดความรู้
 
เพสต์(Paste) หมายถึง ซีเมนต์+น้ำ
 
อะกรีเกรต(Aggrerate) หมายถึง หินหรือกรวด+ทราย
 

 
***สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ คลิกที่นี่

 • ผงซีเมนต์
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผลิตตาม มอก.15 แบ่งเป็น 5 ประเภท ประเภทที่ 1)Ordinary Portland Cement ใช้สําหรับงานก่อสร้างทั่วไป ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตรา TPI สีแดง , ตราช้าง , ตราอินทรีย์เพชร ...

 • ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุดิบที่จำเป็นอย่างหนึ่งและเป็นหัวใจในส่วนผสมของคอนกรีตนั่นก็คือปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์มีบทบาทในการเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่าง Aggregate เข้าไว้ด้วย...
 • การบ่มคอนกรีตด้วยการให้น้ำ
  หลังจากที่เทคอนกรีตผสมเสร็จแล้ว สิ่งสำคัญอย่างนึงซึ่งช่างจำนวนมากมักจะละเลยไปนั่นก็คือการบ่มคอนกรีตด้วยน้ำ การบ่มคอนกรีตเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้น้ำในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตเร...

 • คอนกรีตผสมเสร็จที่ผสมจากโรงงาน ได้ทำการผสมด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน คอนกรีต สามารถกำหนด specification ได้ว่าต้องการความแข็งแกร่งเท่าไหร่และค่ายุบตัวเท่าไหร่ เพื่อให้เหมาะ...


 • 1.ตรวจสอบใบส่งสินค้าทันทีที่รถโม่ปูนมาถึงหน้างาน ตรวจเช็คกำลังอัด และจำนวนว่าตรงกับที่สั่งไว้ ก่อนเริ่มเทคอนกรีตฯทุกครั้ง หากไม่ตรงให้รีบโทรแจ้งเซลล์ทันที2.คอนกรีตผสมเสร็จมีอายุการ...

 • เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ลูกค้าหลายท่านมีความกังวลสงสัยว่า เอ๊ะ! ถ้าสั่งคอนกรีตฯกำลังอัด 400 จะรู้ได้อย่างไรว่า คอนกรีตฯที่มาส่งเรานั้นมีกำลังอัดถึง 400 จริงๆ ไม่ใช่เอากำลังอัด 240 มาให...

 • หากคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก่อสร้าง หรือวงการนี้โดยตรง ก็จะไม่รู้คำเรียกบางอย่างที่ช่างเขาพูดกัน เอ๊ะ! พูดกันเรืองอะไร วันนี้ผมจึงจะมาสอนคำพูดฮิตติดปาก และความหมายของคำเหล่านั้นให้...

 • คอนกรีตประเภทใดใช้กับงานแบบใด? สืบเนื่องจากที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคคอนกรีตกรีตผสมเสร็จ หรือปูนผสมเสร็จ เช่น สเต็ง สลัมพ์ อายุกำลังอัด หรือสารผสมเพิ่มในคอน...

 • 1.คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับโครงสร้างทั่วไป เป็นคอนกรีตฯที่ใช้ในโครงสร้างทั่วไป โดยการออกแบบค่ากำลังอัดประลัย และค่ายุบตัวที่ 7.5+-2.5 cm. ซึ่งค่ากำลังอัดประลัย(Ultimate Strength) มีตั้...
Visitors: 254,757