หลักการทำงานของซีเมนต์

คอนกรีตกับปฏิกิริยาเคมี

    เป็นที่ทราบกันดีว่า ปูนซีเมนต์ หรือ cement นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของคอนกรีต 
ในการผสมคอนกรีตนั้น เราใช้ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในการผสมคอนกรีต ซึ่งเมื่อซีเมนต์ผสมกับน้ำ จะเกิดเป็นของเหลวที่มีความหนืด หรือเรียกว่า "เพสต์(Paste)" ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานมวลรวมหรือ "อะกรีเกรต" เข้าไว้ด้วยกัน เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า เพสต์จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลว เป็นของแข็ง เพื่อยึด "อะกรีเกรต(Aggrerate)" เข้าไว้ด้วยกัน 
   
   การที่ "เพสต์" สามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งได้นั้น ก็อันเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ที่เรียกว่า "ไฮเดรชั่น" คือ น้ำเข้าไปทำปฏิกริยากับซีเมนต์แล้วเกิดการสร้าง สารชนิดใหม่ขึ้นมา สารชนิดใหม่คือ Calcium Silicate Hydrate และ Calcium Hydroxide 
เมื่อมีการสร้างพันธะทางเคมีขึ้นมาใหม่ จะเกิดการคายความร้อนขึ้นมาจากกระบวนการ ไฮเดรชั่นนี้ ซึ่งเราจะสั่งเกตได้ว่า เมื่อปล่อยให้คอนกรีตใกล้จะแข็งตัว จะรู้สึกว่าคอนกรีตนั้นค่อนข้างร้อน อันเนื่องจากกระบวนการคลายความร้อนของ ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นนั่นเอง
   
   Calcium Silicate Hydrate เป็นตัวหลักในการให้กำลังกับคอนกรีต ส่วน Calcium Hydroxide เป็นผลที่ได้จากปฏิกริยา ไฮเดรชั่น ทำให้คอนกรีตมีความเป็นด่างอย่างมาก มีค่า PH สูงถึง 12.5 ทีเดียว ส่งผลทำให้ เหล็กที่ถูกคอนกรีตห่อหุ้มนั้น ไม่เกิดสนิมนั่นเอง
 
 
เกร็ดความรู้
 
เพสต์(Paste) หมายถึง ซีเมนต์+น้ำ
 
อะกรีเกรต(Aggrerate) หมายถึง หินหรือกรวด+ทราย
 

 
***สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ คลิกที่นี่
Visitors: 159,828