ประเภทของปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผลิตตาม มอก.15 แบ่งเป็น 5 ประเภท 

 

ประเภทที่ 1) Ordinary Portland Cement ใช้สําหรับงานก่อสร้างทั่วไป 

ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตรา TPI สีแดง , ตราช้าง , ตราอินทรีย์เพชร 

 

ประเภทที่ 2) Modified Portland Cement ใช้สําหรับงานคอนกรีตที่เกิดความรอน

และทนซัลเฟตได้ปานกลาง ปัจจุบันไม่มีการผลิตในประเทศไทย 

 

ประเภทที่ 3) High Early Strength Portland Cement ใช้สําหรับงานที่ต้องการกำลัง

อัดเร็ว เช่น โรงหล่อเสาเข็ม, พื้นสําเร็จรูป 

ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตรา TPI สีดํา , ตราเอราวัณ , ตราอินทรีย์ดํา 

 

ประเภทที่ 4) Low Heat Portland Cement ใช้กับงานที่ต้องการคอนกรีตความร้อน

ต่ำ ปัจจุบันไม่มีผลิตในประเทศไทย 

 

ประเภทที่ 5) Sulfate Resistant Portland Cement ใชในบริเวณที่ดินหรือบริเวณใต้

น้ําที่มีปริมาณซัลเฟตสูง 

ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตรา TPI สีฟ้า , ตราช้างสีฟ้า , ตราอินทรีย์ฟ้า 

 


 

***สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ คลิกที่นี่

 
Visitors: 159,828