เกล็ดความรู้งานคอนกรีต


 • ผงซีเมนต์
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผลิตตาม มอก.15 แบ่งเป็น 5 ประเภท ประเภทที่ 1)Ordinary Portland Cement ใช้สําหรับงานก่อสร้างทั่วไป ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตรา TPI สีแดง , ตราช้าง , ตราอินทรีย์เพชร ...

 • การทำปฏิกิริยาของปูนซีเมนต์
  คอนกรีตกับปฏิกิริยาเคมี เป็นที่ทราบกันดีว่า ปูนซีเมนต์ หรือ cement นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของคอนกรีต ในการผสมคอนกรีตนั้น เราใช้ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในการผสมคอนกรีต ซึ่งเมื่อซีเม...

 • ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุดิบที่จำเป็นอย่างหนึ่งและเป็นหัวใจในส่วนผสมของคอนกรีตนั่นก็คือปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์มีบทบาทในการเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่าง Aggregate เข้าไว้ด้วย...
 • การบ่มคอนกรีตด้วยการให้น้ำ
  หลังจากที่เทคอนกรีตผสมเสร็จแล้ว สิ่งสำคัญอย่างนึงซึ่งช่างจำนวนมากมักจะละเลยไปนั่นก็คือการบ่มคอนกรีตด้วยน้ำ การบ่มคอนกรีตเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้น้ำในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตเร...

 • คอนกรีตผสมเสร็จที่ผสมจากโรงงาน ได้ทำการผสมด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน คอนกรีต สามารถกำหนด specification ได้ว่าต้องการความแข็งแกร่งเท่าไหร่และค่ายุบตัวเท่าไหร่ เพื่อให้เหมาะ...


 • 1.ตรวจสอบใบส่งสินค้าทันทีที่รถโม่ปูนมาถึงหน้างาน ตรวจเช็คกำลังอัด และจำนวนว่าตรงกับที่สั่งไว้ ก่อนเริ่มเทคอนกรีตฯทุกครั้ง หากไม่ตรงให้รีบโทรแจ้งเซลล์ทันที2.คอนกรีตผสมเสร็จมีอายุการ...

 • เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ลูกค้าหลายท่านมีความกังวลสงสัยว่า เอ๊ะ! ถ้าสั่งคอนกรีตฯกำลังอัด 400 จะรู้ได้อย่างไรว่า คอนกรีตฯที่มาส่งเรานั้นมีกำลังอัดถึง 400 จริงๆ ไม่ใช่เอากำลังอัด 240 มาให...

 • หากคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก่อสร้าง หรือวงการนี้โดยตรง ก็จะไม่รู้คำเรียกบางอย่างที่ช่างเขาพูดกัน เอ๊ะ! พูดกันเรืองอะไร วันนี้ผมจึงจะมาสอนคำพูดฮิตติดปาก และความหมายของคำเหล่านั้นให้...

 • คอนกรีตประเภทใดใช้กับงานแบบใด? สืบเนื่องจากที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคคอนกรีตกรีตผสมเสร็จ หรือปูนผสมเสร็จ เช่น สเต็ง สลัมพ์ อายุกำลังอัด หรือสารผสมเพิ่มในคอน...

 • 1.คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับโครงสร้างทั่วไป เป็นคอนกรีตฯที่ใช้ในโครงสร้างทั่วไป โดยการออกแบบค่ากำลังอัดประลัย และค่ายุบตัวที่ 7.5+-2.5 cm. ซึ่งค่ากำลังอัดประลัย(Ultimate Strength) มีตั้...


Visitors: 269,887