คอนกรีตกำลังอัด240Cube(งานเข็มเจาะ)

รหัสสินค้า : FT00240XX(SBP)

ไม่พบสินค้า

ราคา

0.00 บาท

0.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

คอนกรีตประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเทลงในหลุมเสาเข็มเจาะได้โดยไม่แยกตัว มีค่ายุบตัวที่สูงกว่าคอนกรีตปกติทำให้คอนกรีตมีความไหลลืนสูงลดโอกาสการเกิดโพรงช่องว่างในเนื้อเสาเข็มซึ่งอยู่ใต้ดิน


คุณสมบัติ

 • กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบทางวิศวกรรมศาสตร์ด้วยก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์
 • กำลังอัด 210 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบทางวิศวกรรมศาสตร์ด้วยก้อนตัวอย่างทรงกระบอก
 • ค่ากำลังอัดดังกล่าวทดสอบเมื่อคอนกรีตมีอายุ 28 วัน
 • คอนกรีตฯสดมีค่ายุบตัว(Slump) ที่ 7.5-12.5 เซนติเมตร
 • อายุคอนกรีตนับจากผลิตออกจากโรงงาน 2 ชั่วโมง


วิธีใช้

 • เตรียมแบบหล่อคอนกรีตเหล็กหรือไม้ พร้อมทาน้ำมันที่แบบเพื่อให้ผิวคอนกรีตเนียนสวย
 • ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีตให้แข็งแรง เพื่อป้องการแบบหล่อแตกขณะที่เทคอนกรีตฯ
 • ควรเสริมเหล็กกันร้าวและเหล็กรับแรงตามมาตรฐานที่วิศวกรออกแบบ
 • เหล็กเสริมควรมีระยะห่างจากผิวคอนกรีต 2.5-3.0 เซนติเมตร
 • ในขณะเทคอนกรีตฯไม่ควรเติมน้ำเพิ่ม เพราะจะทำให้คุณภาพคอนกรีตลดลง
 • คอนกรีตมีอายุ 2 ชั่วโมงนับจากเวลาผลิต
 • ควรจี้เขย่าด้วยเครื่องสั่นเพื่อป้องกันการเกิดโพรงอากาศภายในเนื้อคอนกรีต
 • หลังจากเทคอนกรีตแล้ว 48 ชั่วโมง จึงจะสามารถถอดแบบข้างได้
 • หลังจากเทคอนกรีตแล้ว 7-14 วัน จึงจะสามารถถอดแบบค้ำยันด้านล่างได้
 • ควรบ่มคอนกรีตด้วยน้ำสะอาดต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วัน ด้วยวิธี คลุมกระสอบหรือหุ้มพลาสติก


ตรวจสอบโซนเขตพื้นที่จัดส่ง คลิกที่นี่

คำนวณจำนวนที่ต้องใช้ คลิกที่นี่

***ราคาที่แสดงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว***

Visitors: 271,898