กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR)

30 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมการนำข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ น้ำปลา และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปแจกชาวบ้าน ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid19

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

16 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษัทสกุลชัยและเอสซี ร่วมบริจาค อาหาร ขนมและเครื่องดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ณ.โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน

16 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษัทสกุลชัยและเอสซี ร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) เพื่อสมทบทุนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ในการจัดเตียงสนามรองรับผู้ป่วยโควิด ณ.ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 
20 กรกฏาคม 2564 กลุ่มบริษัทสกุลชัยและเอสซี ร่วมบริจาค อาหาร ขนมและเครื่องดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ณ.โรงพยาบาลปทุมธานี
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และผู้คนกำลังยืน
 
 26 กรกฏาคม 2564 กลุ่มบริษัทสกุลชัยและเอสซี ร่วมบริจาคเงิน และข้าวสารอาหารแห้งแก่ตัวแทนชุมชน เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในตำบลเชียงรากน้อย
 
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน
 
27 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษัทสกุลชัยและเอสซี ร่วมบริจาค อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ณ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษัทสกุลชัยและเอสซี ร่วมบริจาค อาหาร ของว่างและเครื่องดื่มแก่กำนันตำบลหน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ ผู้ป่วยโควิดที่รักษาอยู่ ณ.ศูนย์พักคอย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า ""ร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19" ครอบครั รัวสุชาติกุลวิทย์ บริษัท สกุลชัยคอนกรีต จำกัด บริษัท บริษัท เอสซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด บริษัท เอสซี ดีเวลลอป ชัยพัฒนา ดีไซน"

 

วันที่ 11 และ 12 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษัทสกุลชัยและเอสซี ร่วมบริจาคข้าวสารและถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ต.หน้าไม้ ต.ราษฎร์นิยม และพื้นที่ข้างเคียง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Visitors: 271,898