งานแบบนี้ควรใช้คอนกรีตประเภทใด

คอนกรีตประเภทใดใช้กับงานแบบใด?

สืบเนื่องจากที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคคอนกรีตกรีตผสมเสร็จ หรือปูนผสมเสร็จ เช่น สเต็ง สลัมพ์ อายุกำลังอัด หรือสารผสมเพิ่มในคอนกรีต ในหัวข้อต่อไปนี้ ผมจะขอพูดในเชิงของการนำคอนกรีตผสมเสร็จหรือปูนซีแพค ไปใช้งานแต่ละประเภท

เทพื้นหน้าบ้าน

 

หากท่านกำลังจะเทพื้นหน้าบ้านด้วยคอนกรีตฯ เราขอแนะนำ คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป เป็นคอนกรีตที่มีการออกแบบค่ายุบตัวที่ 7.5+/-2.5 มีค่ากำลังอัดประลัย(Strength) ให้เลือกตั้งแต่ 180 KSC ถึง 420 KSC (cube) มีส่วนผสมสำคัญคือ ปูนซีเมนต์ มวลรวมหยาบ(หิน) มวลรวมละเอียด(ทราย) น้ำยาหน่วงคอนกรีต และน้ำ 

 

แนะนำ Strength ที่ควรจะใช้ดังต่อไปนี้

 

เทพื้นเพื่อปกคลุมหญ้ารก หรือเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามเท่านั้น ไม่มีการรับน้ำหนัก แนะนำให้ใช้คอนกรีตกำลังอัดประลัย(KSC) 180 Cube/140 Cylinder

 

เทพื้นสำหรับคนเดิน ไม่มีการรับน้ำหนักรถ และเทลงบนพื้นดินเดิม แนะนำให้ใช้คอนกรีตกำลังอัดประลัย(KSC) 210 Cube/180 Cylinder

 

เทพื้นสำหรับรถเก๋ง รถกระบะ สามารถจอดได้ และเทลงบนดินเดิม แนะนำให้ใช้คอนกรีตกำลังอัดประลัย(KSC) 240 Cube/210 Cylinder 

 

เทพื้นสำหรับรองรับรถตั้งแต่6ล้อขึ้นไป รถบรรทุก รถกระบะบรรทุกของ แนะนำให้ใช้คอนกรีตกำลังอัดประลัย(KSC) 280 Cube/240 Cylinder ขึ้นไป

 

เทโครงสร้าง

 

หากท่านกำลังจะเทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับพื้นโครงสร้าง คานโครงสร้าง เสาโครงสร้าง ฐานราก ฯลฯ เราขอแนะนำ คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป เป็นคอนกรีตที่มีการออกแบบค่ายุบตัวที่ 7.5+/-2.5 มีค่ากำลังอัดประลัย(Strength) ให้เลือกตั้งแต่ 180 KSC ถึง 420 KSC (cube) มีส่วนผสมสำคัญคือ ปูนซีเมนต์ มวลรวมหยาบ(หิน) มวลรวมละเอียด(ทราย) น้ำยาหน่วงคอนกรีต และน้ำ 


แนะนำ Strength ที่ควรใช้

 

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่ แนะนำให้ใช้คอนกรีตกำลังอัดประลัย(KSC) 240 Cube/210 Cylinder ขึ้นไป และความหนาพื้นไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบ

 

คานคอนกรีตเสริมเหล็ก แนะนำให้ใช้คอนกรีตกำลังอัดประลัย(KSC) 240 Cube/210 Cylinder ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบ

 

เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก แนะนำให้ใช้คอนกรีตกำลังอัดประลัย(KSC) 280 Cube/240 Cylinder ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นกับวิศวกรผู้ออกแบบ

 

เทเสาเข็มเจาะ

 

หากท่านกำลังจะเทเสาเข็มเจาะ ไม่ว่าจะเป็นเข็มเจาะเล็กหรือใหญ่

 

 เราขอแนะนำคอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะ เป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้ในการเทเข็มเจาะโดยเฉพาะ เนื่องจากถูกออกแบบให้มีความลื่นไหลสูง เพื่อให้คอนกรีตไหลเข้าหลุมได้ง่ายและไม่เกิดช่องว่างในตัวของเสาเข็ม ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เสาเข็มเจาะไม่สามารถรับกำลังอัดได้ตามที่ออกแบบเอาไว้ คอนกรีตสำหรับเข็มเจาะนั้น มีระยะเวลาก่อตัวนานกว่าคอนกรีตทั่วไป โดยผสมน้ำยาหน่วงเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการทำงาน มีทั้งเข็มเจาะเล็กและใหญ่ โดยเข็มเจาะใหญ่คือเข็มเจาะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหรือเท่ากับ 60 เซนติเมตร มีการออกแบบค่ายุบตัวสูงถึง 15.0-20.0 เซนติเมตร และเข็มเจาะขนาดเล็กมีขนาดล็กกว่า 60 เซนติเมตร มีการออกแบบค่ายุบตัวอยู่ที่ 7.5 - 12.5 เซนติเมตร

 

การเลือกใช้ Strength ขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบ


เทสระว่ายน้ำ เทดาดฟ้า

หากท่านต้องการเทสระว่ายน้ำ ดาดฟ้า หรือสิ่งปลูกสร้างกันน้ำต่างๆ

 

เราขอแนะนำคอนกรีตกันซึม เป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่ออกแบบมาให้มีความทึบน้ำเป็นพิเศษ โดยผสมน้ำยากันซึมประเภทซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ และลดปริมาณน้ำในส่วนผสม เพื่อลดรูพรุนในคอนกรีตฯ ทำให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านคอนกรีตฯได้ เหมาะสำหรับงาน สระว่ายน้ำ ผนังกันน้ำ ชั้นใต้ดิน ชั้นดาดฟ้า ฯล

แนะนำ Strength ที่ใช้ ให้ขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบ Visitors: 254,760