ดูอย่างไรว่าได้สเป็คและจำนวนตรงที่สั่ง

เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ลูกค้าหลายท่านมีความกังวลสงสัยว่า เอ๊ะ! ถ้าสั่งคอนกรีตฯกำลังอัด 400 จะรู้ได้อย่างไรว่า คอนกรีตฯที่มาส่งเรานั้นมีกำลังอัดถึง 400 จริงๆ ไม่ใช่เอากำลังอัด 240 มาให้ เพราะดูอย่างไร ก็หน้าตาเหมือนๆกัน ดูไม่เห็นจะต่างกันสักนิด วิธีตรวจสอบนั่นก็คือการเก็บตัวอย่างก้อนคอนกรีต หรือภาษาบ้านๆเรียกว่าเก็บลูกปูนไปทดสอบ ในห้องแล็ปของมหาวิทยาลัยรัฐ ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบนั่นแหละจะเป็นตัวยืนยันว่า ได้กำลังอัดตรงตามที่สั่งหรือไม่ 

อีกอย่างหนึ่งซึ่งลูกค้าหลายท่านสงสัยว่า เอ๊ะ คอนกรีตฯที่สั่งจะรู้ได้อย่างไรว่า มาเต็มจำนวนที่สั่งไม่ขาด สังเกตง่ายๆครับ ดูจากพื้นที่ๆเรานำคอนกรีตไปเท ถ้าหากว่าเทคอนกรีตลงไปแล้วเต็มแบบพอดี ก็แสดงว่ามาเต็มจำนวนไม่ขาด แต่ถ้าหากว่า เทแล้วขาด ก็ต้องพิจารณาเป็น 3 ประเด็นครับ 1.วัดพื้นที่ผิดพลาดหรือวัดความหนาผิดพลาด 2.พื้นที่จะเทคอนกรีตฯดินมีการยุบตัว ทำให้ใช้คอนกรีตมากขึ้น 3.คอนกรีตฯที่ส่งมาไม่ครบคิว ถ้าหากลูกค้าพิจารณาทั้งสองประเด็นแรกแล้ว ไม่มีข้อผิดพลาด ให้รีบแจ้งเซลล์เพื่อตรวจสอบทางฝ่ายผลิตทันที

Visitors: 254,760