คำแนะนำการเทคอนกรีตฯ

1.ตรวจสอบใบส่งสินค้าทันทีที่รถโม่ปูนมาถึงหน้างาน ตรวจเช็คกำลังอัด และจำนวนว่าตรงกับที่สั่งไว้ ก่อนเริ่มเทคอนกรีตฯทุกครั้ง หากไม่ตรงให้รีบโทรแจ้งเซลล์ทันที

2.คอนกรีตผสมเสร็จมีอายุการใช้งาน 2 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาผสมออกจากโรงงาน ภายหลังจาก 2 ชั่วโมงแล้วคอนกรีตจะเริ่มก่อตัวแข็ง และจะไม่สามารถไหลตัวได้ ดังนั้นควรจะวางแผนการเทคอนกรีตให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง
 
3.อย่าปล่อยคอนกรีตฯไหลตกจากที่สูงเกิน 2 เมตร เพราะจะทำให้คอนกรีตฯ อาจเกิดการแยกตัวและไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
 
4.ห้ามผสมน้ำเพิ่มระหว่างที่มีการเทคอนกรีตฯเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้สูญเสียกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

 

5.ในระหว่างเทคอนกรีตฯ ควรจี้เขย่าให้ทั่วแบบหล่อเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในเนื้อคอนกรีต 

 

6.ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 7 วัน หลังเทคอนกรีตฯ เพื่อความแข็งแรงมากขึ้นของคอนกรีต ดูวิธีบ่มน้ำ

Visitors: 224,387