ข้อเสียของปูนเหลือราคาถูก

--ปูนเหลือ--คือ คอนกรีตฯที่เหลือมาจากโครงการก่อสร้างใหญ่ ผ่านระยะเวลาการผสมและเทมานานเกิน 90 นาที มีการขายในราคาที่ถูกกว่าปกติทั่วไป 
 

1.คอนกรีตหมดอายุ!! เนื่องจากคอนกรีตฯที่ได้รับการผสมแล้ว จะเริ่มเกิดการทำปฏิกิริยาทันทีระหว่างซีเมนต์และน้ำ ซึ่งทางวิศวกรรมเรียกว่าช่วง การก่อตัวขั้นต้น(initial setting time) เป็นช่วงเวลาที่คอนกรีตฯ ยังสามารถไหลได้ เปลี่ยนรูปร่างได้ ซึ่งการก่อตัวขั้นต้นนี้มีระยะเวลาประมาณ 45 นาที ถึง 90 นาทีแรก ซึ่งเป็นระยะเวลาที่คอนกรีตฯ ควรได้รับการหล่อใส่แบบหล่อแล้ว ถ้าหากคอนกรีตยังไม่ได้หล่อ ปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์และน้ำ ยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่คอนกรีตฯยังคงหมุนอยู่ในรถโม่ ทำให้ท้ายที่สุดปฏิกิริยาในคอนกรีตฯจะเกิดไม่สมบูรณ์ การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตฯไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้2.สูญเสีย slump เมื่อระยะเวลาผ่านไป คอนกรีตจะเริ่มหนืดขึ้น เนื่องจากน้ำที่ผสมในคอนกรีตฯกำลังทำปฏิกิริยาไฮเดรชั่นกันในช่วง initial setting time ส่งผลให้การเทเข้าแบบหล่อยากกว่าปกติ การหล่อไม่สมบูรณ์ เกิดโพรงในคอนกรีตได้ง่าย

 

3.สูญเสีย strength หากมีการเติมน้ำเพิ่มเพื่อทำให้คอนกรีตเหลวขึ้น จะเกิดการสูญเสียกำลัง strength ตกอย่างมาก และอาจะเกิดปัญหาการเยิ้มน้ำและแยกตัวของน้ำตามมา

 

4.สูญเสียความทนทาน เมื่อมีการเติมน้ำเพิ่ม จะทำให้เกิดรูพรุนในคอนกรีตสูงขึ้นและส่่งผลให้ความทนทานต่ำ สารเคมี อากาศ แทรกซึมเข้าไปได้ง่ายมากขึ้น เกิดการกัดกร่อนภายใน หากมีเหล็กอยู่ภายในจะทำให้เหล็กเกิดสนิมได้ง่ายขึ้น

 

5.ไม่สามารถเลือก strength และเวลาจัดส่งได้ เนื่องจากเป็นปูนที่เหลือมา ทำให้ไม่สามารถกำหนด strength และเวลาเทได้ เหลืออะไรมา เวลาไหน ก็ต้องเทแบบนั้น

 

6.ปริมาณไม่เต็มคิว เนื่องจากเป็นปูนที่เหลือมา ดังนั้นจำนวนที่คงเหลือในรถโม่เกิดจากการคาดคะเนของพนักงานขับรถ ซึ่งต่างจากปูนที่ผลิตจากโรงงานที่มีการชั่งตวงวัดจากคอมพิวเตอร์ ดังนั้นแม้ราคาจะถูก แต่อาจจะต้องสั่งปูนมากขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าความเป็นจริง 

 

ข้อดี

1.ราคาถูก 

2.เหมาะสำหรับงานเทพื้นที่ไม่กังวลเรื่องการแตกร้าว หรืองานเทพื้นทับหญ้ารกเท่านั้น

 

***ไม่เหมาะอย่างยิ่งกับการนำมาเทโครงสร้างต่างๆ เช่น พื้น คาน เสา ที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก***

 

Visitors: 159,828