ต้องใช้กี่คิว?

   บางทีเราก็งงๆว่า จะสั่งคอนกรีตจำนวนเท่าไหร่ วัดอย่างไร หากไม่มีช่างมาวัดให้ 

วิธีการหาปริมาณง่ายๆนิดเดียวเองครับ ผมขอใช้ภาพประกอบจากทางซีแพคมาอธิบายครับ

อันเนื่องจากว่า ในการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จนั้น เราคิดจำนวนเป็นลุกบาศ์กเมตร ดังนั้น เวลาเราวัด ด้านแต่ละด้าน เราจึงใช้หน่วยเป็นเมตร

แล้วนำค่ามาคูณกัน ทั้งสามด้าน ก็จะได้ปริมาตรคอนกรีตที่ต้องใช้ กี่ ลูกบาศ์กเมตร แต่ถ้าเราไปสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ตามท้องตลาด แล้วบอกว่า

ใช้คอนกรีต 20 ลูกบาศ์กเมตร ช่างหรือแพล้นอาจจะงงๆกันได้ ก็ควรจะเปลี่ยนจากคำว่าลุกบาศ์กเมตร เป็น คิว นั้นจะดีกว่า

   Example สมมติบ้านของท่านต้องการเทพื้นหน้าบ้าน ซึ่งกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร โดยที่ต้องการเทให้มีความหนา 12 เซนติเมตร 

เราจะต้องใช้คอนกรีตฯจำนวน 5 x 8 x 0.12 = 4.8 ลูกบาศ์กเมตร แต่เราควรจะเผื่อขาดไว้สักประมาณ 2-5 % ขึ้นอยู่กับพื้นที่เท และแบบ

หล่อว่า จะต้องไม่ยุบตัว หรือแบบแบะออก ดังนั้นเมื่อเราเผื่อเพิ่ม 5 % เราก็จะต้องไปบอกกับแพล้นปูนว่า ขอสั่งคอนกรีต 5 คิว ครับ 

Visitors: 159,825