การบ่มคอนกรีต

หลังจากที่เทคอนกรีตผสมเสร็จแล้ว สิ่งสำคัญอย่างนึงซึ่งช่างจำนวนมากมักจะละเลยไปนั่นก็คือการบ่มคอนกรีตด้วยน้ำ การบ่มคอนกรีตเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้น้ำในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตเร็วเกินไป เนื่องจากน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดสำหรับปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของคอนกรีต ถ้าหากน้ำระเหยออกหมดนั้นจะทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น เกิดไม่สมบูรณ์ หรือนั่นหมายถึงว่า ยังเหลือสารตั้งต้นอยู่ในระบบ ซึ่งยังไม่เกิดปฏิกิริยาเลย และไม่มีน้ำไปผสมให้เกิดปฏิกิริยา ก็จะทำให้ กำลังของคอนกรีตขึ้นไม่สุดจากที่ออกแบบไว้ นั่นเอง การบ่มคอนกรีตมี 2 ประเภทคือ

1.การบ่มคอนกรีตแบบให้น้ำ เป็นการบ่มซึ่งจะต้องทำให้ผิวคอนกรีตมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา  เช่นการบ่มคอนกรีตด้วยการคลุมกระสอบทราย การบ่มด้วยการแช่ในน้ำ ฯลฯ  การบ่มด้วยวิธีนี้มักจะทำกับการบ่มพื้นคอนกรีต แต่จะไม่สามารถบ่มกับเสาและคานได้

2.การบ่มคอนกรีตแบบป้องกันการสูญเสียน้ำ เป็นการบ่มซึ่งจะป้องกันน้ำระเหยออกจากผิวคอนกรีต เช่นการนำพลาสติกมาหุ้มเสาคอนกรีต หรือคานคอนกรีต เอาไว้ ซึ่งเสาหรือคานนั้นเราไม่สามารถบ่มคอนกรีตด้วยการให้น้ำได้

Visitors: 254,759