พื้นที่ให้บริการ  • พื้นที่ให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 1.กรุงเทพฯ ให้บริการทุกเขต ยกเว้นเขตหนองจอก 2.ปทุมธานี ให้บริการทุกอำเภอยกเว้น อ.ธัญบุรี อ.หนองเสือ 3.นนทบุรี ให้บริการทุกอำเภอ 4.สมุทรปราการ...

  • พื้นที่ให้บริการในภาคเหนือ(ยกเลิกการบริการพื้นที่นี้ชั่วคราว)1.จังหวัดเชียงใหม่2.จังหวัดลำพูน3.จังหวัดพิษณุโลก4.จังหวัดเชียงราย5.จังหวัดนครสวรรค์หากลูกค้าไม่แน่ใจพื้นที่ให้บริการสา...

  • พื้นที่ให้บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ยกเลิกการบริการพื้นที่นี้ชั่วคราว)1.ขอนแก่น2.อุดรธานี3.อุบลราชธานี4.นครราชสีมาหากลูกค้าไม่แน่ใจพื้นที่ให้บริการสามารถโทรสอบถามที่เบอร์061-98...

  • พื้นที่ให้บริการในภาคกลาง1.อยุธยา2.ลพบุรี(ยกเลิกการบริการพื้นที่นี้ชั่วคราว)3.สมุทรสาคร4.ฉะเชิงเทรา(ยกเลิกการบริการพื้นที่นี้ชั่วคราว)5.ปราจีนบุรี(ยกเลิกการบริการพื้นที่นี้ชั่วคราว...

  • พื้นที่ให้บริการในภาคตะวันออก(ยกเลิกการบริการพื้นที่นี้ชั่วคราว)1.ชลบุรี อ.บางละมุง อ.เมือง ต.บ่อวิน2.พัทยา3.ระยองหากลูกค้าไม่แน่ใจพื้นที่ให้บริการสามารถโทรสอบถามที่เบอร์ 061-980-7...

  • พื้นที่ให้บริการในภาคใต้(ยกเลิกการบริการพื้นที่นี้ชั่วคราว)1.หัวหิน2.ชะอำ3.เพชรบุรี4.ตรัง5.หาดใหญ่6.ภูเก็ต7.อำเภอจะนะ8.อำเภอสะเดา9.กระบี่หากลูกค้าไม่แน่ใจพื้นที่ให้บริการสามารถโทรส...
Visitors: 134,205