พื้นที่ให้บริการ

 

พื้นที่ให้บริการหลัก 

1. อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

2. อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

3. อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

4. อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

5. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

6. อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

7. อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

 

อำเภอดังต่อไปนี้จัดส่งได้บางพื้นที่

1. อ.บางเลน จ.นครปฐม

2. อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

3. อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

4. อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

5. อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

6. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Visitors: 159,826